Menu

København Portal

Din lokale indgang til nettet

Københavns miljø

Klimaforskere: Flyt København væk fra havet – eller byg høje diger
Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) i København.
www.videnskab.dk/miljo-naturvidenskab ...

Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) i København
www.cres-centre.net

IPCC's femte hovedrapport - 6. oktober 2014
www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/ipcc-femte-hovedrapport/

Strategisk forskning - projekter 2004-2013
www.strategiskforskning.dk/alfabetisk-index

Klimaleksikon
www.klimaleksikon.dk