Menu

København Portal

Din lokale indgang til nettet

Links

København før og nu fotos
www.maptime.io/copenhagen
Maptime på twitter
www.twitter.com/MaptimeCPH/
Om Maptime
www.microformats.dk ...

KBHs historie

Digitale matrikelkort i Stadsarkivet
www.kbharkiv.dk ...

Ejendomsoplysninger i Stadsarkivets wiki
www.kbharkiv.dk/wiki ...

Københavnerkort på Historisk Atlas
www.kbharkiv.dk/nyheder ...

København - før og nu billeder
www.kbharkiv.dk/udforsk ...